PROJECTS

KMPK today has credibility of the most potential companies and investors in the Albanian market. By providing quality, safety and velocity, KMPK continues leading this sector. Below are listed some of the works made during the years 2005-2019:

Company PAJTONI shpk Tirane (2015)
Company AIRBP (Air British petroleum) Rinas (2015)
Company BREGU SHA Tirana (2014)
CASA ITALIA Tirana (2014)
Company COBIAL (2014)
Company LINDNER (Bulgaria EOD) Tirane (2014)
HELIO KATERING Tirana (2013)
Company CITROEN (2013)
Company AMADEUS GROUP Highway Tirane-Durres (2013)
Company Lira Petrol, Prezë-Tiranë (2006)
Company BINDI, Fushë-Prezë, Tiranë (2011)
Servis Liu, Rinas, Tiranë (2011)
Company MILIS, Fushë Krujë (2011)
UFO University, Berat (2010)
Investor Nue TOMA, Linjë Teknologjike (nyjë inerte), Lezhë (2009)
Municipality KAMEZ , Kamëz (2008)
Company GJOKA, Mëzez-Tiranë (2007)
Company Rrahmani, Mulliri i Artë, Fier (2007)
Company APOLLON, Fier (2007)
Company ARDENO, Tiranë (2006)
Company FERRO, Prezë-Tiranë (2006)
Company BIAP Vorë-Tiranë (2006)

WE'RE PROUDLY CERTIFIED BY