SHËRBIME

Shërbime:

Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të pajisieve, makinerive, linjave komplete ne fushen e industrise minerare, te prodhimit te materialeve te ndertimit dhe te industrise se riciklimit (letres, plastikes, drurit, qelqit etj.)
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të pajisieve te industrise se naftes dhe te gazit, si dhe nenprodukteve te tyre
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të impianteve te ventilimit, te filtrave industriale, te pneumo-transportit
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të kapanove industriale prej celiku, magazinave te ndryshme dhe objekteve industriale ne disa kate, membranave metalike te varura
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të cikloneve, siloseve, ushqyesve, transportiereve qe perdoren ne industrine e prodhimit te materialeve te ndertimit, ate ushqimore etj.
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të eneve nen presion, te tubacioneve te rezervuareve per lende djegese dhekimikate, te separatoreve etj.
Projektimit, prodhimit, riparimit dhe montimit të ashensoreve, vincave te madhesive dhe tonazheve te ndryshme
Projektimit, prodhimit dhe montimit të mbikalimeve, soletave prej metali, dyer dhe porta metalike, rrethime objektesh me kangjella etj.
Projektimit, prodhimit dhe montimit të shtyllave te tensionit te larte, te kryqezimeve te linjave, te tubacioneve te HEC-eve, te agregateve te TEC-eve, te impianteve te prodhimit te energjise nga burime alternative etj.

Makineritë tona:

 • Plazma Pantograf me dopio lazer për prerjen e llamarinave prej çeliku deri në 250mm
 • Tranxhë për prerje me trashësi 16mm
 • Palosëse me fotoelemente
 • Kalandër hidraulike
 • Torno horizontale
 • Trapano vertikale dhe radiale
 • Frezë vertikale
 • Sharra për prerjen e prokateve prej çeliku
 • Presë hidraulike
 • Linjë për pastrimin me rërë (sabiatura)
 • Kompresorë
 • Saldatriçe me gaz inerte (mishelë dhe argon)
 • Plazma dore
 • Motorr saldimi
 • Grup gjenerator 110 KVA
 • Kamionçinë 2 ton & 3.5 ton
 • Punsonatriçe

KOMPANIA JONË ËSHTË E CERTIFIKUAR

sincert
accredia
apave